Pages Menu
Categories Menu
Na pomoc środowisku naturalnemu.

Na pomoc środowisku naturalnemu.

Jeśli chodzi o chronienie środowiska naturalnego to zapewne nikt nie zna się na tym tak, jak Greenpeace. Ta międzynarodowa organizacja pozarządowa, która tak naprawdę nazywa się Fundacja Greenpeace powstała w 1971 roku w Kanadzie. Greenpeace powstał głównie po to, aby przeciwstawić się testom atomowym na Alasce, gdzie żyje bardzo dużo zagrożonych gatunków – zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych, między innymi zagrożone wyginięciem niedźwiedzie polarne. Obecnie Greenpeace podejmuje szereg różnych akcji na rzecz obrony środowiska naturalnego, w bardzo wielu różnych krajach. Posiada bowiem 28 biur na terenie całego świata i aktywnie działa w 42 krajach. Główna siedziba Greenpeace znajduje się w Amsterdamie. Oczywiście w Polsce także jest oddział Greenpeace. Bardzo istotnym elementem działania Greenpeace jest to, jak fundacja jest finansowana. Nie przyjmuje bowiem ona pieniędzy zarówno od firm, jak i od rządów państw. Jest to bowiem jedyny sposób, aby Greenpeace był instytucją całkowicie niezależną. Dzięki temu działania Greenpeace, które uznawane są niekiedy za kontrowersyjne, są prowadzone od ponad czterdziestu lat w tej samej formie. Bardzo znaną akcją, którą Greenpeace przeprowadził...

Wiecej
Co dokładnie robi Greenpeace?

Co dokładnie robi Greenpeace?

Jeśli chodzi o działania organizacji, jaką jest Greenpeace, a w zasadzie Fundacja Greenpeace to opierają się one na kilku podstawowych punktach, a w zasadzie dotyczą kilku najważniejszych kwestii. Przede wszystkim, problemem najbardziej palącym dla Greenpeace jest spowolnienie zmian klimatu. Globalne ocieplenie to coś, co według działaczy Greenpeace powinno być zatrzymane, tudzież spowolnione i oddalone na jak najdłuższy czas. Ważnymi elementami w działaniu Greenpeace jest ochrona lasów i ochrona oceanów. Jest tyle pięknych terenów zielonych i akwenów wodnych, które są wycinane lub zanieczyszczane i Greenpeace dba o to, aby nie zniszczono ich do końca. Ważnym punktem w działaniu Greenpeace jest także powstrzymanie wielorybnictwa, a ostatnio doszły do tego także działania na rzecz ocalenia populacji niedźwiedzi polarnych, które podobnie, jak wieloryby mogą wyginąć. Oczywiście Greenpeace sprzeciwia się wykorzystywaniu energii atomowej, a popiera energię, która pochodzi ze źródeł odnawialnych. Również sprzeciw wobec inżynierii genetycznej to jedno z działań Greenpeace. Oczywiście zależy im także na wyeliminowaniu z użycia toksycznych związków chemicznych. Wszystko to, jakoś mieści się w działaniach...

Wiecej